เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 0930 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3, พันเอกพงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้นำกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าสถานีรถไฟนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฯ ในการนี้ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และหน่วยรอง รับผิดชอบบริเวณพื้นที่สี่แยกไฟแดงหน้าสนามกีฬาค่ายสุรนารี ถึงสถานีชุมทางถนนจิระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมฯ
 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 0729 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3, พันเอกพงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 พร้อมด้วย นายทหารและ นายสิบ ของหน่วย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ โดยมี พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฯ
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 0929 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และคุณชนัญธวีญ์ ฐิตวัฒนานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และคณะนายทหารของหน่วย ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ กองบังคับการกองพลทหารราบที่ 3 โดยมี พลตรีสวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานฯ
       เมื่อ 18 ต.ค. 62 เวลา 0900 – 1100 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3, พันเอกพงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และคณะ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฯ ซึ่งในการนี้ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ได้ทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ของหน่วย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 ณ วัดบูรพ์ และ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ของหน่วย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ณ วัดศาลาลอย ตามลำดับ
เมื่อ 16 ต.ค. 62 เวลา 1330 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3, พันเอกพงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3, พันเอกครรชิต ประสันสอย เสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ให้การต้อนรับ พลตรีประธาน นิลพัฒน์ เจ้ากรมจเรทหารบก ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการตรวจแนะนำและการสาธิตการตรวจจากกรมจเรทหารบก ปี 63 ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
    เมื่อ 16 ต.ค. 62 เวลา 0830 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3, พันเอกพงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3, พันเอกครรชิต ประสันสอย เสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และ กำลังพล ร่วมพิธีเปิดการตรวจแนะนำและการสาธิตการตรวจจากกรมจเรทหารบก ปี 63 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ
เมื่อ 13 ต.ค. 62 เวลา 0930 พันเอกประภาส อ้อชัยภูมิ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3(2) เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 นำกำลังพลกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และหน่วยรองกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ใน จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และจัดฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลำบริบูรณ์ บ.โพนสูง ม.4 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.62 เวลา 0930 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และคุณชนัญธวีญ์ ฐิตวัฒนานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.62 ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 1700 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 / ผู้จัดการสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ร่วมพิธีรับมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ AED จำนวน 10 เครื่อง พร้อมทั้งการติดตั้งและการสาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และเป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ 2/สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กล่าวตอนรับและแสดงความขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ ในโครงการกองทุนเติมบุญกระตุกหัวใจ และมีเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนคราชสีมา เป็นประธานในพิธี
 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62 เวลา 0909-1130 พันเอกปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 พร้อมด้วย พันเอกพงศ์กฤษณ์ รุจิโยธิน รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3(1) และ พันเอกประภาส อ้อชัยภูมิ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3(2) เข้าร่วมพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ระหว่าง พลตรีสัญชัย รุ่งศรีทอง กับ พลตรีสวราชย์ แสงผล ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 โดยหน่วยได้จัดหมู่ธงประจำหน่วยสวนสนาม จำนวน 1 หมู่ธง โดยมี พันเอกครรชิต ประสันสอย เสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เป็นผู้บังคับหมู่ธง