แผนการศึกษาหลักสูตรของ รร.ป.ศป. ประจำปีงบประมาณ 2555

ลำดับ

หลักสูตร

ห้วงเวลา

ผู้เข้ารับการศึกษา

สังกัด

หมายเหตุ

1.

ชั้นนายพัน ป. รุ่นที่ 63

2 พ.ย.54 -
28 ก.พ.55

1. ร.อ.ธนาชัย ช่อปทุมมา
2. ร.อ.เกียรติศักดิ์ พิมพ์เกาะ
3. ร.อ.พีรพัฒน์ พันสาง
4. ร.อ.วรศักดิ์ ศิริเวิน
5. ร.อ.บรรจง ลุนชัยภา
6. ร.อ.กฤติเดช นุ่มเหมือน
7. ร.อ.เฉลียว เขตสมุทร

ป.3
ป.พัน.3
ป.พัน.3
ป.พัน.13
ป.พัน.13
ป.พัน.103
ป.พัน.103

 

2.

ชั้นนายร้อย ป. รุ่นที่ 68

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

3.

ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่า ป. รุ่นที่ 28

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

4.

นายทหารการยิงสนับสนุน รุ่นที่ 6

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

5.

ตรวจอากาศ ป. รุ่นที่ 9

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

6.

นายสิบอาวุโส ป. รุ่นที่ 61

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

7.

นายสิบชั้นต้น ป. รุ่นที่ 37

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

8.

อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 30

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

9.

หลักยิง ป. (ส.) รุ่นที่ 20

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

10.

การซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร รุ่นที่ 14

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

11.

นายสิบแผนที่ ป. รุ่นที่ 31

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 

12. นายสิบกำลังพลและส่งกำลัง รุ่นที่ 10

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 
13. นายสิบยุทธการและการข่าว รุ่นที่ 11

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 
14. ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รุ่นที่ 20

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-

 
15. การปรับการยิง ป. ทหารพลรบ รุ่นที่ 26

ศป. ยังไม่กำหนด

-

-