แผนการฝึก ประจำปีงบประมาณ 2556

ลำดับ

รายการ

ห้วงเวลา

หมายเหตุ

1. การฝึกครูทหารใหม่

ต.ค. 55

 
2. การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/55 และการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่

พ.ย. 55 - ม.ค. 56

 
3. การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)

18 - 27 ม.ค. 56

 
4. การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป.สนาม

ก.พ. - มี.ค. 56

 
5. การฝึกครูทหารใหม่ และ สิบตรีกองประจำการ

มี.ค. - เม.ย. 56

 
6. การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/56 และการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่

พ.ค. - ก.ค. 56

 
7. การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม

ก.ค. - ส.ค. 56