พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมฐานยิงปืนใหญ่  
a2 generated by WOWSlider.com
     
 
   
ชุดที่1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่4
ชุดที่ 5
   
         
ชุดที่ 6
ชุดที่ 7
ชุดที่ 8